Quick Navigation
Für Sie erreichbar.
E-Mail: info@bskp.de

BSKP

Always one step ahead.

Добре дошли

Адвокатска кантора BSKP предлага широк спектър от правни услуги за български дружества и частни физически лица в Германия, както и за германски компании, които искат да стъпят на българския пазар. Кантората е специализирана в областта на търговското, иконимическото, корпоративното, трудовото и данъчното право.

Ние Ви придружаваме при учредяването на нова фирма или клон на фирма в Германия, консултираме Ви по всички правни и данъчни въпроси, свързани с Вашата търговска и трудова дейност в Германия, оказваме Ви пълно съдействие при съставянето на фирмените договори и водим от Ваше име преговори с немски партньори.

Освен това, предлагаме счетоводни, данъчни и одиторски услуги за юридически лица. Консултираме Ви при данъчната регистрация на Вашето предприятие в Германия, водим от Ваше име кореспонденция с Вашите данъчни служби и Ви консултираме във връзка с актове на данъчните служби и изготвяне на жалби срещу такива.

Част от сферите, в които предлагаме правни консултации са:

 • Търговско право, корпоративно право
 • Фирмено и дружествено право
 • Данъчно право
 • Основаване на компании
 • Трудово право
 • Строително право
 • Административно право
 • Наследствено право
 • Наказателно право
 • Изготвяне на договори в Германия и България

Сред данъчните услуги, които предлагаме са:

 • Счетоводни услуги
 • Данъчна регистрация на Вашето предприятие в Германия
 • Консултации по конкретни данъчноправни въпроси
 • Интернационално данъчно право
 • Нашият отдел Ви информира за актуални промени в областта на данъчното право чрез информационни събития и бюлетини
 • Кореспонденция с Вашите данъчни служби, консултация във връзка с актове на данъчните служби и изготвяне на жалби срещу такива

Контакт

Sonya Taneva

Телефон: +49 69 96 78 08-25
Факс: +49 69 96 78 08-26

E-Mail:

Ние ще Ви помогнем.

Ако е възможно, моля, опишете накратко пробема си. Вашата информация ще бъде третирана с абсолютна поверителност.
Ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

Aus­zeich­nun­gen WP / StB
Aus­zeich­nun­gen Recht
DFK Inter­na­tio­nal: Asso­cia­ti­on of the Year 2015
Anwalt­uni­on Fach­an­wäl­te Fami­li­en­recht e.V.
kun­unu Top Com­pa­ny 2024
Dua­ler Part­ner DhBW
Pra­xis­part­ner der Berufs­aka­de­mie Sachsen
Wir bil­den aus — Ihr Steuerberater